Sif är vår underbara och kjärleksfulla boskabsvakter av rasen Maremmano Abruzzo, hon skytar 
fåren och huset mot fyrbenta och tvåbenta vargar.