Duo

Duo är vor fina och pikke bagge, han är riksbedömt, M3 status
och är tvilling.