Välkommen till våra får sidor

På gården har vi en liten Besättning av renrasiga Gotlandsk pälsfår
15 tackor och 1 bagge. 
Våra Se.nr. är 088655, Besätningen är MV-fri (M3 Staus), 
Elitelamm registrerad, baggen är riksbedömd och alla är 
vane vid wallhund.
Vi tycker det är väldigt trevligt att ha fåren på gården, 
de är mysiga att leva med och ger oss frid och lugn i sinnet
Vi har valt pälsfår eftersom de är mycket lätta att hantera, 
har goda lammnings egenskaper och tar väl hand om lammen. 
köttet är bra och skinnen är mycket fina.
Dessutom har vår wall hund en riktig uppgift, som är bra
både för henne och oss själva.